"

Lokale regler og etikette

 

Her kan du læse om de lokale regler for Hornbæk Golfklub

 

Golfbanen sept 2010 016

 1. Banemarkeringer:
  Hvide markeringer = Out of bounds
  Gule markeringer = Vandhazard
  Røde markeringer = Parallel vandhazard
  Blå pæle m/sort top = Areal under reparation  med spilleforbud

  Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 2. Træer med blå markering, dæksler samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer.
  Regel 24-2.

 3. Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
  Regel 24-1.

 4. Hegnet langs 3. og 10. huls venstre side markerer Out of Bounds.
  Fårefolden mellem 3., 4. og 15. hul er Out of Bounds. Hegnet markerer grænsen.

 5. Ved spil af 1. hul er 18. hul Out of Bounds. Ved spil af 10. hul er 9. hul Out of Bounds. Ved spil af 18. hul er der Out of Bounds mod 2. hul startende fra dobbeltpælene ca. 14 m. fra søen. Ved spil af alle andre huller er de sort/hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.
  Regel 24-2.

 6. Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en bold som ikke er fundet er i  vandhazarden på 15.hul (Åen/søen i højre side af 15. hul foran teestedet),  må spilleren gå frem efter:
  (i) Regel 26
  (ii) eller ligeledes med 1 straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

 7. Hvis en bold er i eller det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en bold som ikke er fundet er i vandhazarden på 17. hul, må spilleren gå frem efter:
  (i) Regel 26
  (ii) eller ligeledes med 1 straffeslag placere en bold i droppezonen.

  STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER:

  Hulspil: Tab af hul                    Slagspil: To straffeslag

 8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

 9. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3

 

Godkendt af DGU februar 2017

 

 

AFSTANDSMARKERINGER

 • Alle længdemål er i meter fra tee-stedet til centrum af green.

 • Alle afstandsmarkeringer er til centrum af green.

 • Hvid plade i fairway angiver 200 meter, markeringssten og gul plade angiver 150 meter og rød plade angiver 100 meter.

 

 

Ordensregler

Hornbæk Golfklub Ordensregler pr. juni 2017

 • Det er ikke tilladt at lede efter tabte bolde på nabogrunde.

 • Det er tilladt at opsamle bolde, såfremt man benytter "trapperne" eller stien som adgang.

 • Ikke-spillende børn under 12 år, har kun adgang til bane/drivingrange ifølge med voksne.

 • Hunde i snor er velkomne på golfbanen, hvis de ikke er til gene, dog ikke ved Turneringer.

 • Hunde er ikke tilladt  omkring klubhuset eller på træningsområderne.

 • Stål spikes er ikke tilladt, soft spikes må gerne benyttes. Medbring altid pitchfork. Almindelig  golfbeklædning udbedes.

 • Max. 4 bolde pr gruppe og hver spiller skal have sin egen bag.

 • Luk hurtigere spillende grupper igennem ved først givne lejlighed. Denne regel gælder ikke på helligdage og i weekender med starttid mellem kl.8.00 og 11.50. her er det tre og firebolde der sætter tempoet.

 • Undgå venligst at beskadige tee-stederne ved prøvesving.

 • På par 3 hullerne er der opstillet kasser med sand, som bedes brugt til opfyldning af skader på tee-stedet.

 • Brug altid de opstillede papirkurve til affald, cigaretskod, flasker, ødelagte golfbolde og lignende.

 • Tag hensyn til vores greenkeepere. Slå aldrig, hvis du er i tvivl, om de har set dig.

 • Tag hensyn til færdsel på den offentlige sti som krydser Hul 3 & Hul 15.

 • Vores banekontrol er berettiget til at bortvise medlemmer og gæster, som ikke opfylder betingelserne for spil på banen, eller som ikke overholder ordensregler og etikette. 

 • Se også vores regler for etikette.

 

 

Golf20101222 20Etikette
Vi golfspillere dyrker et spil, som er dybt afhængigt af, at vi følger reglerne. Ingen kan - eller skal - kunne kontrollere, at alt går rigtigt til ude i roughen, når ingen kikker. Det er af allerstørste betydning, at vi kan stole på hinanden på golfbanen - ellers er der ikke tale om et fair spil, og fornøjelsen forsvinder.

 

Golf er et ældgammelt og traditionsbundet spil, som i sit hele fundament bygger på selvkontrol, integritet, ærlighed, den enkelte spillers ære og det at være sin egen dommer.

 

I golf er man selv efter regelbogen sin egen dommer i den forstand, at man ikke bliver idømt straf - nej, man pådrager sig straf. Også selv om ingen andre ser regelbruddet.

 

Dette stiller krav til spilleren om selv at gøre modstanderen eller medspillerne opmærksomme på, at man har pådraget sig straffen - f.eks. to straffeslag. Brud på denne selvjustits regnes for en meget alvorlig form for regelbrud - i modsætning til andre sportsgrene, hvor det dommeren ikke ser, er "acceptabelt". Det er en nødvendig del af golfspillet, at det er sådan, idet meget foregår udenfor andres synsvidde.

 


Etikette i Hornbæk Golfklub

- Vær sikker på at din kølle ikke kan ramme andre, inden du svinger.
- Slå aldrig før eventuelle arbejdende greenkeepere har givet dig signal.
- Ingen må slå til bolden, hvis spillerne foran er indenfor rækkevidde.
- Stå aldrig nærmere hullet end den spiller, der skal slå, medmindre man er opfordret til at gå frem for at kikke.
- Man råber "fore" af fuld kraft, hvis en bold er på vej mod andre spillere.
- Man undskylder ved personligt fremmøde, hvis man har udsat andre for fare for at blive ramt af ens bold.

- Genér aldrig andre spillere på banen.


Tips etikette

- Man opholder sig ikke på teestedet, når man venter på, at spillerne før jer skal slå ud.
- Man tee'er ikke en bold op, når det er andres tur.
- Skal en spiller slå en ny (eller provisorisk) bold fra teestedet, går han til side og venter, til alle andre har slået.
- Ingen bevæger sig, taler eller står tæt på spilleren eller lige bag bolden eller hullet, når en spiller skal slå. Stå altid udenfor medspillerens personlige "øjenkrogssynsvidde".
- Man er høflig, og man opretholder en behagelig omgangstone.
- Man kigger efter medspillernes (og modstandernes) bolde.
- Man hjælper modstanderen med at lede efter bolden.
- Man kommer ikke med undskyldninger for eget dårligt spil.
- Man viser ikke arrigskab, vrede eller frustration ved fysisk handling.
- Man hjælper modstanderen med regelforståelse - også til egen ulempe.
- Man er ikke højrøstet på banen.
- Man overholder klubbens dress code.
- Man samler ikke en fremmed bold op, medmindre man er absolut sikker på, den ikke er i spil.
- Eventuelt medbragt mobiltelefon skal være slukket under spillet og anvendes kun i nødsituationer
- Man træder ikke i andre spilleres (eller sin egen) puttelinie.
- Man lader ikke sin skygge dække andres bold eller puttelinie.
- Man holder på flagdugen, mens man passer flagstangen for andre.
- Man vinder matchen på egen præstation - ikke ved at genere modstanderen det mindste.
- Man trykker hånd efter spillet.

 

Spilletempo: Start kun på de fastlagte tider hver 10'ende minut og følg herefter med spillerne foran

 

Tips til flow i spillet

- Start kun på de fastlagte tider hver 10'ende minut, da dette giver det bedste flow på banen.
- Husk dine medspillere på tempoet, hvis I er ved at komme bagud.
- Vær klar til at spille når det er din tur.
- Udfyld scorekort efter du har slået.
- Luk altid hurtigere bagfra kommende spillere igennem. Denne regel gælder ikke på helligdage og i weekender med starttid mellem kl.8.00 og 11.50. her er det tre og firebolde der sætter tempoet.
- Ved green placerer man sin bag hensigtsmæssigt i retning af adgangsvejen til næste tee.
- Green skal forlades straks, spillet på hullet er afsluttet.

 

Tips til at passe på banen

- Opslåede græstørv lægges på plads, også på tee-sted og i rough.
- Skader ved øvelsessving bør undgås.
- Benyt de opstillede spande med jord til reparation på par-3 hullernes tee-steder.
- Riv omhyggeligt efter dig i bunkers.
- Ret nedslagsmærker op på green inden du putter. Medbring altid en pitchfork.
- Man smider ikke flaget på green, men lægger det - uden at beskadige green.
- Man løfter og genplacerer flaget uden at beskadige hulkanten.
- Pas på ikke at beskadige green ved at læne dig op ad din putter.
- Reparér spike-mærker og lignende efter du har puttet.
- Træd ikke tæt ved hullet - f.eks. når bolden samles op.
- Træk så vidt mulig kun din vogn på fairway og aldrig på tee-steder og greens.

 

Tips

- Overholdelse af regler: Du er din egen dommer, snyd aldrig!

- Omsorg for banen: Efterlad altid banen i den stand du selv ønsker at finde den i

- Sikkerhed: Udsæt aldrig andre for fare

- Man overholder golfreglerne og snyder ikke!

Hornbæk Golfklub  Følg os på facebook HGK   

       

Bøtterupvej 2 C
Havreholm
3100 Hornbæk

Tlf.nr. 49 75 95 70

Email:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretariat

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se information

Træner

20 82 74 53

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Café Rolf

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Shoppen

49 75 95 72

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Shop

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Hornbæk Golfklub. All Rights reserved.