"

Greenkeeping

 

Danmarks bedst vedligeholdte bane

Bunkerslag

Fra bestyrelsen til medlemmerne af Hornbæk Golfklub.

Bestyrelsen arbejder målrettet på at skabe "Danmarks bedst vedligeholdte bane" meget alvorligt. For at sikre os det bedste udgangspunkt for en optimering af de eksisterende plejeplaner besluttede bestyrelsen i foråret 2006, at hidkalde to uvildige eksperter til en gennemgang af banen.

Den første der kom på besøg var DGU´s banekonsulent Allan Brandt der d. 21/4 gennemgik bane, maskiner og personale sammen med vores baneudvalg. Den næste der kom på besøg var Martin Petersen der er en selvstændig konsulent og nok er en af dem i Danmark der ved mest om golfbanegræs. Martin gennemgik banen d. 25/4 sammen med baneudvalget og chefgreenkeeperen.

Konklusionerne på Allan og Martins besøg er mange, og dem vil baneudvalget i tæt samarbejde med bestyrelsen og greenkeeperne arbejde ind i et antal kort- og langsigtede planer, som vi herefter må prioritere.

 

Hul 14 - 447Hornbæk Golfklubs bane er i sin tid anlagt med henblik på, at det skulle blive en rødsvingelbane. Rødsvingel er en robust flerårig græs, der kræver meget lidt vanding og meget lidt gødning. Den har dybe rødder og er meget velegnet i vores klima og bliver blandt andet ikke så let ramt af sygdom, som de enårige græsser gør. Mange danske baner har enårigt græs som den dominerende græs på deres greens (f.eks. Helsingør), men problemet med de enårige græsser er, at de er meget følsomme over for sygdomme, og at de kræver meget både gødning, pesticider og vand. Blandt andet derfor er en række klubber nu begyndt at omlægge deres greens fra enårige græsser til rødsvingel f.eks. Helsingør (nystartet projekt) og Furesø (gennemført).

 

IndspilsbanenMed henblik på at DGU har indgået en miljøaftale med Miljøministeren er det klart, at der i fremtiden vil blive stillet strengere og strengere krav til anvendelsen af gødning og pesticider på de danske golfbaner. Da der samtidigt vil blive stillet krav om at vi anvender mindre og mindre vand, har bestyrelsen besluttet, at vi fortsat ønsker en bane, hvor rødsvingel er den dominerende græsart. Det betyder at vores plejeplaner vil blive lagt an på at føre greens mod rødsvingelgreens.

Banen blev i sin tid anlagt med 85% rødsvingel og 15% alm. hvene. De undersøgelser, der nu er gennemført, viser, at der på vores greens naturligvis er en meget varierende græssammensætning varierende fra hul 12, hvor det er næsten ren rødsvingel til nogle af de andre huller, hvor der kun er 50% rødsvingel tilbage. Undersøgelsen viste også, at der på vores greens er en betydelig invasion af enårigt græs (ukrudt på vores bane).

 

I begge rapporter er beskrevet en række forskellige forhold på vores greens, der skaber dårlige forhold for rødsvingel og er årsagen til invasionen af enårigt græs. Især har vi generelt problemer med vækstlaget på greens. Der er i rapporterne konstateret f.eks.;

 

  • For tyndt vækstlag

  • For finkornede materialer

  • Problemer med dræningen

 

Kirsten - DSC 0704Heldigvis er det alle problemer, der kan løses, når nu de er kendt. Baneudvalget vil snarest opstille en plan for, hvordan vi kan skabe bedre forhold for rødsvingelgræsset på banen. Det vil blandt andet medføre hyppigere luftning, topdressing og eftersåning med rødsvingel samt mindre vanding.

Den korrekte klippehøjde for rødsvingelgræs er 5-6mm, mens det enårige græs kan klippes langt længere ned. Det betyder, at vi ødelægger rødsvingelgræsset ved at klippe lavere end de 5-6 mm men, at vi samtidigt. ved denne korrekte klippehøjde, risikerer langsommere greens på grund af det tætte enårige græs. Så udfordringen for baneudvalget er over de næste år at sørge for at udrydde det enårige græs, så vi kan få lynhurtige rødsvingelgreens.

I øvrigt viste en stimpmeter måling på hul 18 - 180cm, på hul 17 - 212cm og på hul 12 - 210cm, hvor 135cm er langsomme greens, 200cm regnes som middelhurtige greens og 260 er hurtige greens. Så hastigheden på vores greens er - og kan holdes på den hurtige side også med rødsvingelgræs da hul 12 jo er næsten ren rødsvingel.

 

008Rapporterne har også anvist en række uhensigtsmæssigheder ved anlægget omkring nogle af vores greens. For eksempel er det et stort problem for vores hul 17, at nedbør der falder på skråningen bag green løber ned på green, der dermed bliver meget våd og svampet, hvilket igen skaber ypperlige forhold for invasion af enårigt græs, mos og alger. Det er derfor absolut nødvendigt, at der etableres en bedre dræning mellem green og skråningen. Det er en udfordring baneudvalget vil tage op meget hurtigt, og der vil snart komme en plan fra dem, hvordan vi kan løse problemet. Samme problem har vi på de andre greens, hvor små bakker omkranser green f.eks. på hul 18, hvor der blev konstateret et betydeligt fugtproblem.

Uden for greens har rapporterne blandt andet diskuteret de problemer, vi har med tuer omkring greens. Problemet stammer sandsynligt fra anlægget af banen, hvor der er anvendt noget dårligt muld med indhold af ukrudtsgræs (alm. rajgræs). Der er givet en række forskellige løsningsmuligheder for at få fjernet tuerne, som rækker fra at klippe græsset så lang ned, at de ikke kan ses, at grave tuerne op eller at sprøjte dem væk. Baneudvalget har givet fjernelse af tuerne høj prioritet, og der vil i den nærmeste fremtid blive eksperimenteret på banen for at finde den bedste metode.

I begge rapporter er anbefalinger om vores mand- og maskinpark. Det kræver investeringer, og det vil baneudvalget kigge på, så der kan foreligge en samlet investeringsplan på maskin- og mandskabssiden.

 

Hilsen

Bestyrelsen

Hornbæk Golfklub  Følg os på facebook HGK   

       

Bøtterupvej 2 C
Havreholm
3100 Hornbæk

Tlf.nr. 49 75 95 70

Email:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretariat

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se information

Træner

20 82 74 53

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Café Rolf

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Shoppen

49 75 95 72

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Shop

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Hornbæk Golfklub. All Rights reserved.